Öne Çıkan Yayın

Uzak Masaüstü Bağlantısı ve Modem Port Ayarı

İyi günler bu konumuzda uzak masaüstü bağlantısı ve modem port ayarını anlatacağım. Normalde uzak masaüstü bağlantısı ayarını açtığımızda ye...

5 Temmuz 2013 Cuma

HTML5 Nedir, Yeni Gelen Elementler Nelerdir ?

HTML5, internet'in çekirdek teknolojilerinden HTML işaretleme standardının beşinci sürümüdür.Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri tarafından kısmen desteklenmektedir, Kısaca H5 Google Chrome ve Safari tarayıcılarının güncel sürümleri üzerinde, deneme aşamasında da olsa çok daha iyi bir şekilde çalışmaktadır. Günümüzde kullanılan HTML 4.1 sürümü, CSS desteğiyle ne kadar düzenli ve sağlam bir yapıda kodlanırsa kodlansın, yine de fazladan yazılan kodların işlevselliği bozduğu bilinmektedir. Bu yüzden HTML 5 bu ihtiyaçları karşılamak adına geliştirilmeye başlanmıştır. Video paylaşım sitesi Youtube, deneme aşamasında HTML5'i kullanıcılarına sunmaktadır.

HTML5 kullanmak aynı zamanda UI (kullanıcı arabirimi) mühendislerinin ve back end (sunucu uygulama) geliştiricilerinin sadece tek codebase kullanımından yararlanabiliyor olmaları demektir. Yapının temelleri aynı kalsa da, her platforma entegre edilmiş back end layerlar ve görüntüler olabilecektir. Bu, birbirine bağlı bir ürün tecrübesinin yaratılmasına yardım eden ürün çizgisinin karşısında, gelişimin yayılma sürecini hızlandırmaktadır.

Ses veya film etiketleri gibi bir çok spesifik yönleriyle birlikte kullanılması gereken HTML 5, sadece bir biçimleme dili olmasından ziyade web uygulamaları yaratmakta da kullanılabilmektedir. CSS3 ve JavaScript ile birleştirmek çok daha güçlü uyumlu ve sağlam uygulamaları mümkün kılmaktadır. Uygulamalar bu sayede binlerce cihazda bir çok ihtimale uygun şekilde kullanılabilmektedir. Özellikle de iliştirilmiş platformlar ve bağlanmış cihazlarla çok daha güçlü olacaklardır.
HTML5 tüm HTML Sürümleri (HTML1.0 vb) ile uyumludur.

Yeni elementler

 • <canvas>: Sayfada bir tuval alanı oluşturur. Tuvale çizim javascript ile yapılabilir.
 • <audio>: Sayfaya ses oynatıcı bir modül ekler.
 • <video> : Video oynatıcı bir modül ekler.
 • <progress> : İşlem süreci göstergesi ekler.
 • <caption> : Başlık olarak düşünülen metinleri düzenler.
 • <header> : Sitenin başlık ve açıklama içeriğini alır.
 • <nav> : Menüleri ve bir takım zaruri işlevleri içine alır.
 • <footer> : Sitelerin en alt kısmını içine alır.
 • <section> : Sitelerin ana içerik kısmını içine alır.
 • <aside> : Ana içerikte ayrı yazılan kısımdır.
 • <article> : Makale, deneme tarzı yazıları kapsar.
 • <embed> : Dışarıdan eklenen componentler için kullanılır. (Örn : .swf uzantılı dosyalar)
 • <details> : Detay bilgisi içerir.
 • <summary> : Yazının başlığını belirler.
 • <time> : Tarih, saat verilerini kapsar.
 • <mark> : Yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler.
 • <figcaption> : <figure> elementinin başlığını belirler.
 • <figure> : Çeşitli medya içeriği gruplarını belirler.
 • <hgroup> : Başlık grubunu belirtir. H1, H2 gibi başlık elementleri burada tanımlanabilir.
 • <datalist> : Düzenlenebilir elementlere otomatik tamamlama özelliği verilmesini sağlar

2 Temmuz 2013 Salı

RSS NEDİR ?

RSS çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme yöntemidir. RSSReal Simple Syndication, RDF Site Summary veya Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. XML biçiminde olan RSS dosyaları ilk olarak NetScape firması tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. RSS dosyalarının kullanımı her geçen gün artarak yaygınlaşmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

XML NEDİR ?

XML (Extensible Markup Language) HTML ile pek çok açıdan benzerlik gösteren bir markup dilidir. Verinin tanımlanması ve tarif edilmesi için kullanılır. HTML'deki yapının aksine XML'de kullanılacak olan tag'ler önceden tanımlı değildir. Yani bir XML dokümanının yapısı tamamı ile kullanıcı tarafından oluşturulur. Verinin tarif edilmesi için DTD adı verilen yapılar kullanılmaktadır. XML ve DTD'nin birlikte kullanılması ile dokümanlar kendini tarif eden bir yapı halini alırlar.

XML ve HTML arasındaki en belirgin fark XML'in verinin kendisiyle ilgilenmesi HTML'in ise verinin sunumuyla ilgilenmesidir. Buna bağlı olarak HTML dokümanları veriye ilişkin şekillendirme bilgilerini içerirken XML dokümanları ise verinin tanım bilgilerini içermektedir. XML'in tasarım amaçlarından biri de verinin taşınmasıdır. Bahsedilen bu özellikleri incelendiğinde XML'in pek çok önemli işlevi yerine getirdiği görülmektedir.

Şimdi çok basit bir XML dokümanını birlikte inceleyelim:

<not>
<kime>esra</kime>
<kimden>demir</kimden>
<heading>acıklama</heading>
<body>ders saatleri!</body>
</not>

HTML dokümanlarına çok benzeyen bu yapıda ilk etapta göze çarpan nokta tag yapılarının bizim tarafımızdan tasarlanmış oluşudur. HTML'de kullanılan <p> ve <h1> gibi standart tag yapıları yukarıdaki XML dokümanında kullanılmamıştır. Bahsedilen bu özelliği nedeniyle XML dokümanları genişletilebilir(extensible) bir yapıya sahiptir. Dokümanın bu hali gerçek anlamda herhangi bir şey ifade etmez. Dokümanın iletimi(gönderim veya alım) ya da sunumu için başka şeylerin de yapılması gerekmektedir.

Burada önemli bir nokta olarak XML'i HTML'in yerine geçecek bir dil olarak düşünmek yerine HTML'in tamamlayıcısı olacak olan bir dil şeklinde düşünmek uygundur.

Günümüz bilişim dünyasına bakacak olduğumuzda XML'in her alanda karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle XML'I bir anlamda geleceğin web dili olarak tanımlamak mümkündür.

XML Nasıl Kullanılabilir?
XML hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta bu dilin veriyi taşımak amacıyla tasarlanmış oluşudur. XML ile veriler yapı bakımından modülerlik kazanmaktadır. Bahsettiğimiz gibi XML dokümanları verinin içeriğiyle ilgilenmektedirler. Bu sayede verilerin içerik,yapı ve sunum kısımları ayrı modüller halinde farklı XML dokümanlarında tutulmaktadır.

XML dokümanları Veri Adaları(Data Islands) adı verilen teknik sayesinde HTML sayfaları içerisinde de depolanabilmektedir. Bu teknik sayesinde verinizin sadece sunumuyla ilgilenilmektedir.
XML ile verinin alışveriş işlemi gerçekleştirilir. XML,yapısının esnekliği sayesinde birbirine uyumlu olmayan sistemler arasında veri alış verişini rahatlıkla gerçekleştirmektedir. Günümüz bilişim dünyasında bilgisayar sistemleri ve veritabanlarının genellikle birbirine uyumsuz sistemler içerebildiklerini görmekteyiz. Bundan dolayı uygulama geliştiriciler Internet üzerinden bu tip uyumsuz verilerin alış veriş işlemini gerçekleştirmek zorundadırlar.

Verinin XML formatına çevrilmesi ile farklı sistemler ve uygulamalardaki verilerin karmaşıklık derecesi indirgenerek alış veriş işleminin kolaylaştırılması sağlanır.
XML ile finansal bilgilerin Internet üzerinden alış verişi sağlanmaktadır. Günümüzde artık hepimizin sıklıkla duyduğu elektronik iş kavramı açısından incelenecek olduğunda XML'in önemli fonksiyonları yerine getirdiği görülmektedir. Bahsedilen bu fonksiyonları ile XML geleceğin Elektronik İş dili olarak da yeni bir misyonu üstlenmektedir. XML ile verinin paylaşımı kolaylaştırılır. XML,veriyi düz metin (plain text) formatında saklamasından dolayı veriyi paylaştırma konusunda da hem yazılım hem de donanımdan bağımsız hareket edebilme imkanını sunmuştur.

Bu sayede farklı uygulamalarda hareket eden farklı veri tipleriyle çalışmak daha da kolaylaşır. Ayrıca işletim sistemlerinin yükseltgenmesi,sunucu,uygulama vb. dışsal faktörlerin yenilenmesi gibi dışsal faktörlerden de asgari ölçüde etkilenilmiş olunur.

XML ile verinin depolanması sağlanır.
XML, verinin dosyalarda veya veritabanlarında saklanması için de kullanılabilir.
XML,yazılım,donanım ve uygulamalardan bağımsız olduğu için verinin daha elverişli olarak kullanımını sağlamaktadır. Yani başka istemci(client) veya uygulamalar tıpkı veri kaynaklarına erişiyormuş gibi XML dosyalarına rahatlıkla erişebilirler.
XML,esnek yapısı nedeniyle başka dillerin de oluşturulabilmesine olanak tanır. Wireless Markup Language(WML) mobil cihazları için kullanılan WAP ortamlarının dilidir ve XML'in türevidir

XML Sözdizimi(XML Syntax)
XML Syntax basit bir kaç kuraldan ibarettir. Bundan dolayı kullanımı ve öğrenimi oldukça kolaydır.
Bir XML döküman örneğini inceleyelim:
<?xml version="1.0"?>
<not>
<kime>Mehmet</kime>
<kimden>Erdem</kimden>
<heading>Hatırlatma</heading>
<body>Kitapları Unutma!</body>
</not>

XML dokümanları kendini tarif eden bir syntax'a sahiptir.
Dokümanın ilk satırı XML deklerasyonu(XML declaration) olarak isimlendirilir. Bu kısımda XML dokümanının versiyon bilgisi tanımlanır. Yukarıdaki örnekte XML dokümanımızın versiyonu 1.0 olarak belirtilmiştir.
Bir sonraki satırda dokümanın "root element" adı verilen kök elementi belirtilmiştir. Örneğimizde root element "not" tur.
<not>

Daha sonraki satırda 4 adet child element belirtilmiştir.(kimden,kime,heading ve body):
<kime>Mehmet</kime>
<kimden>Erdem</kimden>
<heading>Hatırlatma</heading>
<body>Kitapları Unutma!</body>

Son olarak root elementin bitişini gösteren tag bulunmaktadır:
</not>

Tüm XML elementleri bir kapanış tag'ine sahip olmalıdır. HTML'de ise bazı elementler bitiş tag'lerine sahip olmayabilir. Örneğin aşağıdaki kod parçası HTML için geçerli bir kod olmasına rağmen XML için geçerli değildir:

<p>Bu bir paragraftır
<p>Bu başka bir paragraftır

Yukarıdaki kod parçasını XML formatına uyarlayacak olduğumuzda

<p>Bu bir paragragftır</p>
<p>Bu başka bir paragraftır</p>
şeklinde bir düzenleme yapmamız gerekecektir.
XML tag'ler için case-sensitive özellik gösterirler. HTML'de ise case-sensitive özellik yoktur.

<mektup>Bu syntax yanlıştır</MEKTUP>
<mektup>Doğru bir syntax örneği</mektup>

XML dokümanları içerisinde tüm elementler hiyerarşiye uymalıdırlar.HTML dokümanlarında bazı elementler düzgün bir iç içe olma yapısında olmayabilirler. Aşağıdaki örneği inceleyelim:
<b><i>Burada kullanılacak olan dokümanın formatı bold  ve italic olacaktır</b></i>
XML syntax kurallarına göre yukarıdaki örneği düzenleyecek olursak:
<b><i>Burada kullanılacak olan dokümanın formatı bold  ve italic olacaktır</i></b>

Görüleceği üzere elementler belirli bir düzen çerçevesinde iç içe geçmiş durumdadırlar.
XML syntax'ında tüm XML dokümanlarının bir root elementi olması gerekmektedir. XML dokümanları içerisinde ilk tag "root tag" olarak isimlendirilir:
Bahsedilen bu root elementin altındaki tüm elementler "child element" olarak adlandırılır. Bu child elementler ise daha önceden belirtilmiş olan synax'a uymak zorundadır.Yani elementlerin iç içe geçme durumları belirli bir hiyerarşiye göre olmaktadır.

<root>
     <child>
   <subchild>….</subchild>
     </child>
…………
</root>

Attribute değerleri daima tırnak içine alınmalıdır.
XML elementleri attribute'lara sahip olabilirler ve bu attribute'lar ise tıpkı HTML'de olduğu gibi isim/değer(name/value) çiftlerini içerebilirler. Attibute değerlerinin nasıl kullanıldığını bir örnekle açıklayalım:

<?xml version="1.0"?>
<not date="12/10/99">
<kime>esra</kime>
<kimden>demir</kimden>
<heading>uyarı</heading>
<body>sınav tarihi</body>
</not>

Dikkat edilecek olursa "not" elementinin sahip olduğu "date" attribute değeri tırnak işareti içerisinde belirtilmiştir.

HTML'de white space adı verilen boşluk karakteri göz önüne alınmaz. Oysa XML dokümanlarında white space karakterler de değerlendirmeye alınır. Yani bir HTML sayfasında "Merhaba,benim adım esra" cümleciği sunum sırasında "Merhaba,benim adım esra" şeklinde görüntülenir.

ASCII Nedir ?

ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter setidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur.
ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII'nin basılan karakterleri aşağıda belirtilmiştir.


ASCII yazdırma karakterleri


32–126 arası sayılar klavyenizde bulabileceğiniz ve bir belgeyi görüntülediğinizde veya yazdırdığınızda görünen karakterlere atanmıştır. 127 SİL komutunu gösterir.


Devamı için tıklayınız.

Unicode Nedir ?

Bilgisayarların geliştirilmesi ile birlikte birçok karakter kodlaması geliştirilmiştir. Bu kodlamalardan en çok kullanılan Ascii (American Standard Code for Information Interchange) kodunda her karakter ve sembol için 7 bit (1 bayt) kullanılmaktadır. Ascii kodu ile en fazla 128 farklı karakter gösterilebilmektedir. Bu 128 koddan 33′ü (ilk 32′si ve 127.) özel kontrol (Esc, Tab, Enter vb) kodlarıdır. Genişletilmiş Ascii karakterler ise 8. bitin kullanılması ile 128 ile 255 arasındaki 128 karakteri kapsar. Bu her ülke için farklı kod sayfası tanımlanabilmesini ve gösterilebilmesini sağlamıştır. Örneğin Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya ve Afrika dillerine ait yazılım programlarında ISO 8859-1 kod sayfası kullanılırken, Türkçe için ISO 8859-9 kod sayfası kullanılır. Fakat aynı anda birden fazla kod sayfası kullanılamadığından sadece bir dil kullanılabilmektedir. Bir kod sayfası ile yazılmış anlamlı bir metin başka bir kod sayfası ile gösterildiğinde anlamsız karakterler dizisine dönüşmektedir. Ascii kodu Çince, Rusça, Arapça gibi diller ve bilimsel semboller için yetersiz kalmaktadır.

Dünya üzerindeki dillerin ve özel sembollerin kullanılabilmesi için fazla karakter alabilecek bir kodlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için Unicode (Universal Code – Evrensel Kod) geliştirilmiştir. Unicode, Unicode Konsorsiyumu (The Unicode Consortium) tarafından geliştirilen birçok firma ve programın desteklediği bir kodlama standartıdır. Unicode’da dünya üzerindeki her karakter ve sembol’e bir karakter numarası verilir. Verilen karakter numaraları sabittir, değiştirilmez. Yeni eklenen her karakter ve sembol için yeni karakter numaraları eklenir. Unicode sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürekli yeni sembol ve karakterler eklenmektedir. Unicode’da karakter numaraları sabit olmasına karşın farklı karakter kodlamaları kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları (Unicode Transformation Format) UTF-8 (8-bit UCS), UTF-16 (16-bit UCS, UCS-2) ve UTF-32 (32-bit UCS, UCS-4) dir.

En sık kullanılan UTF-8 değişken uzunluğa sahip karakter kodlamasıdır. Uyumluluk için ilk 128 Ascii karakter için 1 bayt (8 bit) kullanılırken diğer karakterler için 4 bayt kullanılmaktadır.

Unicode tek bir yazılımın ya da bir web sitesinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulmadan her türlü dil ve ülke için uyumlu hale getirilmesini sağlar. Bir web sayfasında veya yazılımda aynı anda birden fazla dil kullanılabilir. Aynı zamanda bilgilerin çeşitli işletim sistemleri içerisinden aktarımını da sorunsuz hale getirmektedir. Unicode’un tek dezavantajı Ascii koda göre daha fazla yer kaplamasıdır.

Windows unicode ve unicode olmayan programları problemsiz çalıştırabilir. Fakat unicode olmayan programlar yazıları windows için varsayılan dilin kod sayfasına göre ekranda gösterilirler.

Karakterlerin unicode numaralarını görmek için Windows’ta Donatılar->Sistem Araçları->Karakter Eşlem programı kullanılabilir. Türkçe karakterin unicode karşılığı aşağıdadır:

ğ – u011f
Ğ – u011e
ı – u0131
İ – u0130
ö – u00f6
Ö – u00d6
ü – u00fc
Ü – u00dc
ş – u015f
Ş – u015e

2012 eylül ayı içerisinde Unicode Konsorsiyumu tarafından çıkarılan Unicode 6.2 sürümü ile Türk lirası sembolü ( ₺ ) Unicode karakter tablosuna eklendi. Karakter numarası U+20BA (8378)’dir. Yeni güncelleştirilmiş yazı tiplerini kullanarak bu simgeyi kullanabilirsiniz.