Öne Çıkan Yayın

Uzak Masaüstü Bağlantısı ve Modem Port Ayarı

İyi günler bu konumuzda uzak masaüstü bağlantısı ve modem port ayarını anlatacağım. Normalde uzak masaüstü bağlantısı ayarını açtığımızda ye...

16 Temmuz 2014 Çarşamba

Resmi Hafızada Boyutlandırma C#

Merhaba arkadaşlar bu makalemde sizlere C# Asp.net ile bir resmi orjnal haline bir etki etmeden sunucu hafızasında geçiçi olarak boyutlandırmayı göstereceğim. Örn: 1250x980 bir resim var biz bu resmi sadece bir sayfada geçici olarak 80x50 göstermek istiyoruz işte anlatacağım makale ile bunu gerçekleştirebileceğiz.

Öncelikle 1. resmin gösterileceği sayfa
               2. hafıza işleminin yapılacağı sayfa

Şimdi 1. sayfa örn: "görüntüle.aspx" içerisimde de bir adet img nesnesi var:

         <img src="resimboyutla.aspx?dosyaadi=1.jpg" />

yukarıda fark ettiğiniz gibi img nesnesinin kaynağını bir resim değil aspx sayfası olarak gösterdim ve resmin adını gönderdim. Şimdi ikinci aşama resimboyutla.aspx içini tasarlayalım.


 
  public partial class resimboyutla : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string path = Server.MapPath("~/images/" + Request.QueryString["dosyaadi"]);
        Image original = Image.FromFile(path);
        Image resized = ResizeImage(original, new Size(100, 100));
        MemoryStream memStream = new MemoryStream();
        resized.Save(memStream, ImageFormat.Jpeg);

        Byte[] bytes = new Byte[memStream.Length];
        memStream.Position = 0;
        memStream.Read(bytes, 0, (int)bytes.Length);
        Response.ContentType = "image/JPEG";
        Response.BinaryWrite(bytes);
        original.Dispose();
        resized.Dispose();
        Response.End();
    }

    public static Image ResizeImage(Image image, Size size, bool preserveAspectRatio = true)
    {
      int newWidth;
      int newHeight;
      int ofsetx = 0;
      int ofsety = 0;
      if (preserveAspectRatio)
      {
        int originalWidth = image.Width;
        int originalHeight = image.Height;
        float percentWidth = (float)size.Width / (float)originalWidth;
        float percentHeight = (float)size.Height / (float)originalHeight;
        float percent = percentHeight < percentWidth ? percentHeight : percentWidth;
        newWidth = (int)(originalWidth * percent);
        newHeight = (int)(originalHeight * percent);

        if (newWidth > newHeight)
        {
          ofsetx = 0;
          ofsety = (size.Height - newHeight) / 2;
        }
        else
        {
          ofsetx = (size.Width - newWidth) / 2;
          ofsety = 0;
        }
      }
      else
      {
        newWidth = size.Width;
        newHeight = size.Height;
      }
      Image newImage = new Bitmap(size.Width, size.Height);
      using (Graphics graphicsHandle = Graphics.FromImage(newImage))
      {
        graphicsHandle.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
        graphicsHandle.FillRectangle(new SolidBrush(Color.White), 0, 0, size.Width, size.Height);
        graphicsHandle.DrawImage(image, ofsetx, ofsety, newWidth, newHeight);
      }
      return newImage;
    }
  }

String İçindeki Slashları (\\ /) Kaldırma

Merhaba aşağıdaki kod örneği ile Asp.net C# dilinde string deger içindeki slashları(\\ /) kaldırabilirsiniz. Diğer programlama dillerine de uygulanabilir.


string deger = "Bu string ifade içinde \\ ve / bulunmaktadır.;
if (deger.IndexOf('\\') > -1)
{
  deger= deger.Substring(deger.LastIndexOf('\\') + 1);
}
else if (deger.IndexOf('/') > -1)
{
  deger= deger.Substring(deger.LastIndexOf('/') + 1);
}

30 Ocak 2014 Perşembe

Json veri yazma ve okuma Asp.Net (C#)

Merhaba arkadaşlar bu makalede sizlere başlıkta da belirttiğim gibi C#'ta json veri yazma ve okumayı aşağıda adım adım anlatmaya çalışacağım.

öncelikle aşağıdaki linkten json yapısını inceleyiniz.

JSON

1. adım projemizde Doit.aspx(siz başka bir isimle de kullanabilirsiniz.)  kullanarak json verimizi yazacagız. Şimdi yukarıdaki gibi doit.aspx.cs de "page_load" eventinde yazalım.

string str = "";
str = "[";
str += "{\"ad\" : \"ali\", \"yas\" : 15, \"adres\" : \"amasya\"},";
str += "{\"ad\" : \"veli\", \"yas\" : 15, \"adres\" : \"amasya\"},";
str += "{\"ad\" : \"hasan\", \"yas\" : 15, \"adres\" : \"amasya\"}";
str += "]";
Response.ContentType = "application/json"; //sayfa tipini json yapıyoruz
Response.Write(str);


evet arkadaşlar yukarıda isimsiz bir dizi oluşturduk ve 3 eleman ekledik sonrasında sayfanın tipini json yapıp ekrana yazdırdık.

2. adım olarak doit.aspx'i okuyalım. Her hangi bir nesne ile (buton, a v.b) alttaki fonksiyonu çağırarak veriyi alırız.

function jsonoku(){
 $.ajax({
    url: 'doit.aspx', //json verimizin oldugu sayfa
       success: function (data) {
        if (data.length > 0) {
    //eğer data içinde veri döndüyse
            $.each(data, function (i, item) {
      //datayı döngüye sokuyoruz ve elamanları iteme atıyoruz
                alert(item.ad + ":" + item.yas + ":" + item.adres);//ve yazdırıyoruz
               });
          }
       },
    error: function (error) {
     alert('error; ' + error);
    }
   });
}


Rar şifresi : www.bahadirakkoy.com.tr
Proje dosyası

iyi çalışmalar.